Toroslar Belediye Başkanlığı sözleşmeli personel alımı yapıyor

Mersin’in Toroslar ilçesi belediye başkanlığı tam zamanlı sözleşmeli personel alımı için iş ilanı yayınladı. Belediye bünyesinde sözleşmeli pesonel olarak çalışmak isteyenler bu iş ilanı detaylarını incelemeli ve iş ilanına süresi içerisinde başvuru yapmalıdır. Belediye başkanlığı, belediye kanununun 49. maddesi hükümlerine göre alım yapılacaktır.

Başvuruları alınan adaylara öncelikle başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları kontrol edilecektir. Başvuru şartlarını taşıyan kişiler sözlü sınava çağrılacaktır. SÖzlü sınavda da başarılı olan kişi belediye bünyesinde çalışmaya başlayacaktır. Sözlü mülakat sınav tarihi 22 Temmuz 2019 saat 14.00 olarak belirlenmiştir. Mülakata girecekler Toroslar Belediyesi hizmet binası encümen salonunda yapılacaktır.

Sözlü sınavda adaylara mesleki genel kültür, yetenek, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, davranış ve mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup, olmadığı göz önünde bulundurulacaktır.

Adayların başvuru veya atama işlemleri için istenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve göreve başlatılmaz. Göreve başlatılsalar dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Sözlü sınav sonucu belediyenin internet sitesinde yayınlanacaktır.

Toroslar Belediyesi Hangi Kadroya Kaç Kişi Alacaktır?

Mersin Toroslar Belediyesi boş durumda olan mimar kadrosunda çalışacak mimarlık fakültesi mimarlık bölümü lisans mezunu olanlar başvuruda bulunabilecektir. Bir kişilik boş kadro bulunmaktadır.