Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı 35 Personel Alımı iş ilanı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı, İstanbul merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere toplam 35 personel alımı yapacağını ilan etti. Kurum tarafından yapılan açıklamaya göre yayınlamış olan işe alım şartlarını taşıyan kişiler arasından 5 fon denetçi yardımcısı, 15 fon uzman yardımcısı ve 15 fon avukatı alınacaktır. Bu alım için kişilere yazılı ve sözlü sınav yapılacaktır.

TMSF Personel Alımı Özel Şartları Neler?

Kurum perosnel alımı şartlarını alım yapacağını kadrolara göre ayrı ayrı yayınlamıştır. Buna göre belirlenmiş olan kadrolara yapılacak alımları ayrı ayrı inceleyeceğiz.

 • Fon Denetçi Yardımcısı Alımı Şartları

Üniversitelerin siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakülteleri ile mühendislik fakültelerinin bilgisayar, endüstri, elektrik, elektronik bölümlerinden mezun olmak, ÖSYM tarafından yapılmış KPSSP18, KPSSP22, KPSSP23, KPSSP28, KPSSP48 puan türünden en az 75 (Yetmişbeş) puan almış olmak, YDS’den (İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden) en az 50 (Elli) puan almış olmak,

 • Fon Uzman Yardımcısı Alımı Şartları

En az 4 (Dört) yıl süreli eğitim veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakülteleri ile mühendislik fakültelerinin bilgisayar, endüstri, elektrik, elektronik bölümlerinden mezun olmak,

 • Fon Avukatlığı Kadrosu Alımı Şartları

Üniversitelerin en az 4 yıl süreli hukuk fakültesinden mezun olmak, – Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak, – ÖSYM tarafından (B) grubu kadrolar için 2018 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS), KPSSP3 puan türünden en az 70 (Yetmiş) puan almış olmak,

Personel Alımı Genel Şartları Neler?

 • Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
 • Adli sicili temiz olmak,
 • 5411 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinde yer alan çalışması yasaklananlardan olmamak,
 • Erkeklerin askerlik ile ilgisi olmamak,
 • Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırmasında kamu hizmetine atanmasına engel bir durumda bulunmamak.

TMSF iş başvurusu nereye ne zaman yapılabilir?

Başvurular, 07 – 28 Ekim 2019 tarihleri arasında istenilen belgelerle birlikte, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Büyükdere Cad. No:143 Esentepe/İstanbul (34394) adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Fon’a ulaşacak şekilde posta ile yapılacaktır.

Başvuru Sırasında İstenecek Belgeler

 • İş Talep Formu (TMSF Destek Hizmetleri Daire Başkanlığından, Fonun İrtibat Bürosundan ‘Atatürk Bulvarı No:211 Kavaklıdere/Ankara’ veya internet üzerinden “www.tmsf.org.tr” adresinden temin edilecektir),
 • Öğrenim durumlarını gösterir belgenin aslı,
 • Nüfus Cüzdanı sureti,
 • Son 6 (Altı) ay içinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf,
 • KPSS Sonuç Belgesi, Fon Denetçi Yardımcılığı ve Fon Uzman Yardımcılığı için KPPS Sonuç Belgesi ile birlikte YDS/e-YDS Sonuç Belgesi,
 • Fon Avukatlığı için Avukatlık Ruhsatnamesinin aslı veya onaylı örneği
 • Adres, e-posta, telefon vb. iletişim bilgilerinin de yer aldığı özgeçmiş.

Bir önceki yazımız olan Lise Mezunu 2 Bin 500 Polis Alımı Duyurusu Yayımlandı başlıklı makalemizde Lise mezunu kadın polis alımı şartları, Lise mezunu polis memuru alımı ve PMYO Polis memuru alımı hakkında bilgiler verilmektedir.