Çorum Belediyesi İtfaiye Eri Alımı Şartları Yayımlandı

İtfaiye Eri olmak isteyenler için Çorum ilimizde iş ilanı yayımlandı. Belediye başkanlığı yayınlamış olduğu iş ilanı ile birlikte kamu personeli seçme sınavı puanı esas alınarak beldiye itfaiye hükümlerine göre itfaiye eri alımı yapacaktır. Çorum Belediyesinde itfaiye eri olarak çalışmak isteyenler belediyenin iş ilanı detaylarını incelemelidir. İşe alım koşullarını sağlayan kişiler süresi içerisinde iş ilanına iş bavurusunda bulunmalıdır. Bu kadrolar için belirlenmiş öğrenim durumu şartı da belli olmuştur. Bunun için önlisans mezunu olmak yeterlidir.

Çorum Belediyesi İtfaiye Eri Alımı Şartları

 • Türk vatandaşı olmak.
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 • Erkek adaylar için askerlik ile ilgisi olmamak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.
 • Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak.
 • İlan edilen itfaiye eri kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak
 • 2018 yılı KPSS P93 Önlisans grubundan sınava girmiş olmak ve ilgili puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,
 • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
 • 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15/A maddesindeki özel şartlara göre, itfaiye eri kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmamak
 • Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
 • Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları.
 • İtfaiye teşkilatının ihtiyacına göre belirlenen, 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
 • İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği veya Sivil Savunma ve İtfaiyecilik önlisans programlarının birinden mezun olmak.

Başvuru Yaparken Adaylardan İstenecek Belgeler Neler?

Çorum Belediyesi iş başvurusu yapmak isteyen adaylar itfaiye eri olma koşullarını taşımalıdırlar. Bu şartları sağlayan kişiler aşağıdaki belgeleri hazırlamalı ve yazımızın devamında belirteceğimiz başvuru tarihleri içerisinde başvurularını yapmalıdırlar.

 • Başvuru Formu (Belediyeden veya belediyenin www.corum.bel.tr internet adresinden temin edilecektir)
 • Nüfus cüzdanı aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi
 • Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, E-devlet üzerinden alınacak barkodlu mezuniyet belgesi (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)
 • KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkodlu bilgisayar çıktısı
 • Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
 • Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
 • 2 Fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),
 • En az C sınıfı sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği

Çorum Belediyesi iş başvurusu

Yukarıda sayılan başvuru belgeleriyle, 18 – 22 Kasım 2019 tarihleri arasında son gün Cuma saat 17.00’a kadar müracaatlarını yapabilirler. Başvuru belgelerini Çorum Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

Bir önceki yazımız olan Konya Derebucak Belediyesi İşkur Aracılığıyla Sürekli İşçi Alımı başlıklı makalemizde Büro persoenli alımı yapan belediyeler, Derebucak Belediyesi iş ilanları ve Konya iş ilanları hakkında bilgiler verilmektedir.