Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Giriş Sınavı ile Memur Alımı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü kadrolu memur alımı için giriş sınavı yapacak. Genel müdürlük devlet personel başkanlığı sitesinde alım ilanını yayımlamıştır. Buna göre genel idare hizmet sınıfında 8. derecede 5 adet müfettiş yardımcısı alımı yapılacaktır. Bu alım yazılı ve sözlü aşamaları olan giriş sınavı ile olacaktır. Giriş sınavı Ankara’da tek oturumda yapılacaktır.

Giriş Sınavı Şartları Neler?

 • ÖSYM tarafından 2018 veya 2019 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından, KPSS P48 puan türünden en az 80 ve üzeri puan alan adaylar arasından yapılacak başvurularda; en yüksek puan sıralamasına göre ilk 100 kişi içerisinde bulunmak (100’üncü adayla aynı puana sahip olan adaylar da sınava kabul edilirler.)
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı nitelikleri haiz olmak,
 • Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,
 • Erkek adayların fiili askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmaları,
 • Hukuk, İktisat, İşletme, Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile muadili yerli ve yabancı fakülteden birini bitirmiş olmak,
 • Yapılacak soruşturma sonucunda, sicil ve karakteri bakımından mesleğe alınmasına engel bir hali olmadığı anlaşılmak (Bu araştırma Kurul Başkanlığı tarafından sözlü sınav öncesi yaptırılır.),
 • Hizmet taahhüdü altında bulunmamak,
 • Daha önce yapılmış olan Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına iki defadan fazla girmiş bulunmamak,
 • Sağlık durumu itibariyle, her türlü iklim ve yolculuk koşullarına elverişli bulunmak,

MTA iş başvurusu işlemleri süreci

Sınava girecek kişiler başvuru için gerekli olan belgelerle birlikte 22 Kasım 2019 tarihine kadar MTA Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı (F-Blok 3.Kat) Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:139 – 06800 Söğütözü-Çankaya/ANKARA adresine elden (şahsen) başvurmaları gerekmektedir. Başvuru için detaylar www.mta.gov.tr adresinde yayınlanmaktadır. Başvurular tamamlanınca 25 Kasım 2019 tarihinde internet sitesinde liste hazırlanacaktır.

Başvuru için teslim edilmesi gereken belgeler

Kurumdan veya kurumun internet sitesinden temin edilecek Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Müracaat Formuna ek olarak aşağıdaki belgeler de hazır olmalıdır.

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Yüksek Öğretim bitirme belgesi veya Teftiş Kurulunca onaylı örneği,
 • Görev yapmasına engel bir halin olmadığına dair ilgilinin yazılı beyanı (Hizmet taahhüdü beyanı)
 • Askerlik durum beyanı,
 • 3 adet vesikalık fotoğraf,
 • Adli Sicil beyanı,
 • Sağlık durum beyanı
 • Özgeçmiş formu (kendi el yazısı ile yazılmış)
 • Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuç belgesinin aslı veya Teftiş Kurulunca onaylı örneği,

Bir önceki yazımız olan Vakıflar Genel Müdürlüğü Yarışma Sınavı Kadrolu Memur Alımı başlıklı makalemizde Kamu memur alım ilanları, Kamu memur alımı sınavları ve Müfettiş yardımcısı alımları hakkında bilgiler verilmektedir.