Finans Nedir? Ekonomi ve Finans İlişkisi

Finans Nedir?

Finansın genel tanımı olarak; insanların ihtiyacı olan fonların uygun şartlarda tedarik edilmesi ve bu fonların etkin bir şekilde kullanılmasını inceleyen faaliyetlerin bütünüdür. İnsanların veya kurumların maddi gelir elde etmeleri, bu sayede yatırım yapıp maddi olanaklarını geliştirmeleri ve zamanla bu yarımları değerlendirmelerine finans denilmektedir. Fon tedarik etme kelimesi kısaca finansman olarak adlandırılabilir.

Üç tür finansman vardır.

  • – Kişisel finans,
  • – İşletme finansmanı,
  • – Kamu finansmanı,

Kişisel finans: Kişilerin veya bir ailenin yatırım, sigorta, tasarruf ve tüm harcama işlemlerinin bütününe denir. Kişisel finans insanları belirsizlikten uzaklaştırıp riskleri en aza indirir.

İşletme finansmanı:  Bir işletmenin faaliyetlerini sürdürebilmesi açısından ihtiyaç duyduğu para ve fonların temin edilmesine denir. Bu kaynakları bankalardan alınan kısa veya uzun vadeli krediler, avanslar, öz kaynaklar ve yabancı kaynaklar oluşturur.

Kamu finansmanı: Bütün kamu kuruluşlarının faaliyetlerini ekonomik ve mali açılardan inceleyen, ve bu konularda oluşabilecek sorunlara bilimsel çözümler bulmaya çalışan bir yapıdır. Kamu finansmanı çok geniş bir alanı teşkil ettiği için çok iyi incelenmesi gerekmektedir.

Ekonomi ve Finans İlişkisi

Finans sistemindeki gelişme ile ekonomik açıdan büyüme uzun yıllardır tartışma konusu olmuştur. Ekonomik açıdan büyüme finansal sistemin gelişmesine ve ekonomiyi desteklemesine bağlıdır. Finans sisteminin ekonominin bir alt konusu olduğu söylenebilir. Bunun nedeni çağdaş ekonomilerin en fazla ihtiyacı olan fon temini, transferi ve etkin şekilde kullanma yönteminin finansal gelişmeye bağlı olmasıdır.

Buna karşın ekonomik büyüme sonucunda  gelir düzeyindeki artış, yasal düzenlemelerdeki ve uluslararası büyümedeki gelişme de finans sisteminin gelişmesindeki temel unsurları oluşturmaktadır. Ekonomi ve finans kesinlikle birbirini etkileyen unsurlardır ve kişisel, işletme ve kamu olarak birbirinden faydalanan sistemlerdir.

Bir önceki yazımız olan Kotasyon Nedir? başlıklı makalemizde Borsada kotasyon ne demek?, Kotasyon ve Kotasyon çeşitleri neler? hakkında bilgiler verilmektedir.