Ekonomi Nedir? Piyasa Ekonomisi Nedir?

Ekonomi Nedir?

Ekonomi kelimesinin kökenini araştıracak olursak Yunanca’da ev anlamına gelen “oikia” ve kural anlamına gelen “nomos” kelimelerinden oluşmaktadır. Yani ev yönetimi anlamına gelmektedir. Türkçede ekonomi kelimesi ile aynı anlama gelen arapça kökenli bir kelime olan iktisat kelimesi de kullanılmaktadır. Ekonominin tanımı konusunda bir görüş birliği bulunmayıp çeşitli tanımlar mevcuttur. Bunlardan bazıları:

Servetin incelenmesine ekonomi denir. Servet elde edebilmek için yapılan tüm çalışmalar ekonomi biliminin çalışma konusudur.

Para kullanarak veya kullanmayarak insanlar arasındaki değiş tokuş işlerine sebep olan faaliyetlerin incelenmesine ekonomi denir.

İnsanların üretim ve tüketim faaliyetlerini nasıl düzenlediğinin incelenmesine ekonomi denir.

İnsanın ihtiyaçlarının düzenlenmesi sırasında yapılan çalışmaların incelenmesine ekonomi denir.

İnsanlara ve onların oluşturduğu topluma en az uğraş ile doyumu sağlayacak yöntemlerin bütününe ekonomi denir.

Bu tanımlara benzer tanımlarla ekonomiyi tasvir etmek mümkün.

Piyasa Ekonomisi Nedir?

Tarihsel olarak insanların ekonomik ihtiyaçlarının karşılanması belirli bir organizasyon şeklinde yapılmıştır. Dolayısı ile insanların iktisadi faaliyetlerinin belli bir düzen içinde işlemesi için yapılan organizasyonun doğal bir yoludur piyasa ekonomisi.

Bir başka deyişle satıcıların herhangi bir mal almak için bir araya geldiği piyasada üretimin herhangi bir plana göre değil, isteğe göre yapıldığı, fiyatın arz ve talebe göre şekillendirildiği ekonomi çeşididir.

Bu piyasa ekonomisinden doğan demoktarik bir düşünce olan serbest piyasa ekonomisinde ana fikir daha az devlet eli, daha çok özel girişim yani özel sektörün ön planda olduğudur.

Serbest piyasa ekonomisinde devlet alınan ve satılan malın fiyatını belirlemede müdahalede bulunmaz, özel sektör o malın alım satımında rekabetin doğurduğu neyse onu baz alarak fiyat belirler. Özel sektörün ön planda olduğu ekonomi çeşididir.

Bir önceki yazımız olan Kotasyon Nedir? başlıklı makalemizde Borsada kotasyon ne demek?, Kotasyon ve Kotasyon çeşitleri neler? hakkında bilgiler verilmektedir.